Kontakt   |    Mapa strony   |
English version
SmodCMS

Służba zdrowia

 

Lista dokumentacji aplikacyjnej przygotowana przez ekspertów ECC

PROJEKTY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Lp.

Nazwa Programu Operacyjnego

Numer i nazwa Działania

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu

1

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

601 723,59

2

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie

1 543 700,00

3

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

914 377,00

4

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza

287 640,00

5

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia

Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze

12 174 460,70

6

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku

Zakup specjalistycznego ambulansu

419 810,63

7

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego SPZOZ w Krotoszynie

315 790,00

8

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla SPS ZOZ w Lęborku w celu poprawy jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim

348 178,04

9

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Zakup Sprzętu medycznego

630 000,00

10

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Zakup sprzętu medycznego

1 299 000,00

11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3 Ochrona Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Zakup sprzętu medycznego

3 484 000,00

12

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Zakup aparatury i sprzętu medycznego

659 700,00

13

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Zakup sprzętu medycznego

630 000,00

14

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Instytutu Kardiologii w Warszawie w celu poprawy jakości usług medycznych

1 373 642,74

15

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala  SPZZOZ w Gostyninie  w celu poprawy jakości i dostępności do usług zdrowotnych

985 355,15

16

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna

Centralny Szpital Kliniczny  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Doposażenie w sprzęt medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie  w celu poprawy jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych

14 301 868,44

17

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

414 896,45

18

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem dla PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w  Wieruszowie”

464 859,65

19

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. Dr Z. Radlińskiego w Łodzi

Doposażenie w sprzęt medyczny i komputerowy Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu w Łodzi w celu poprawy jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych

286 565,23

20

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 6 Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 6 Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

469 921,31

21

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ MSWiA w Łodzi kluczem do poprawy jakości usług medycznych

768 781,08

22

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

1 213 128,40

23

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II Etap Modernizacja Szpitala Powiatowego w Krotoszynie

9 133 733,36

24

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim poprzez rozbudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lęborku

4 361 144,01

25

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Koninie

Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do wymagań prawnych poprzez doposażenie w wyroby medyczne

3 923 390,00

26

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Przebudowa oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w WSS  w Białej Podlaskiej w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenie Ministra Zdrowia

6 555 089,09

27

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Szpital Wojewódzki we Włocławku

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu dla Szpitala Wojskowego we Włocławku

15 684 549,91

28

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej i wyrobów medycznych dla Instytutu Kardiologii w Warszawie

9 033 300,00

29

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Zakład  Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej i sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i terapii w ZOZ MSWiA w Łodzi

5 145 690,00

30

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach

Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej oraz wyrobów medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach

1 538 347,00

31

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Termomodernizacja budynków ZOZ  Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania

11 879 469,18

32

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Powiat Kępiński

Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Kępnie celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Kępińskim

49 891 172,70

33

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Szpital Wojewódzki we Włocławku

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu dla Szpitala Wojskowego we Włocławku

15 684 549,91

34

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. M. Kopernika

Modernizacja Oddziału i zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego PCT WSS w Gdańsku

5 301 000,00

35

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZOZ w Janowie Lubelskim do wymagań prawnych poprzez doposażenie w sprzęt medyczny – etap I

1 464 622,00

36

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Poprawa Jakości Świadczenia Usług Medycznych W Zakresie Chirurgii Małoinwazyjnej W Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej I Transplantologii W CSK MSWiA W Warszawie

1 205 582,08

37

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Modernizacja Oddziału Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii Dziecięcej  Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Warszawie

9 994 008,30

38

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

114 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przemyślu

Przebudowa budynku Nr 5/3493 oraz budowa przewiązki do budynku Nr 2/3493 z zagospodarowaniem terenu przyległego 114 SzWzP SPZOZ w Przemyślu – etap I

8 546 577,78

39

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Zakład  Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej i sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i terapii w ZOZ MSWiA w Łodzi

5 145 690,00

40

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

3 595 800,00

41

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej

Przebudowa pomieszczeń parteru budynku SPSK 1 PAM dla Klinik: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

1 500 000,00

42

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

Zakup aparatury oraz sprzętu medycznego w celu dostosowania ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r.

2 819 030,38

43

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

Dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów określonych przepisami prawa oraz unowocześnienie pracowni zakładów diagnostyki obrazowej ZOZ MSWiA w Rzeszowie

5 848 406,63

44

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera na bloki operacyjne i oddziały pooperacyjne

11 849 652,05

45

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Szpital Wojewódzki we Włocławku

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację  Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku

10 858 944,68

46

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  Pomorskiej Akademii Medycznej  im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie

Zmniejszenie zużycia energii poprzez  termomodernizację budynków   SPSK Nr 1 PAM w Szczecinie

14 185 493,26

47

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków  WSzS w Białej Podlaskiej

11 043 569,21

48

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie

Modernizacja i adaptacja oddziałów Szpitala Powiatowego w Jarocinie w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Zdrowia”

4 104 746,70

49

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie

Dostosowanie Bloku Operacyjnego, OAiIT, Oddziału Chirurgicznego oraz Położnictwa i Noworodków do obowiązujących przepisów prawa w ZZOZ w Ostrzeszowie

11 527 508,67

50

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3
Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

„Modernizacja oddziałów psychiatrycznych – Willa I, Willa II, Willa im. Mazurkiewicza Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie

12 246 433,08

51

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Powiat KępińskiSzpital Powiatowy w Kępnie

Rozbudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego oraz dostosowanie  Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Wewnętrznego do przepisów prawa w SPZOZ w Kępnie

12 598 532,61

52

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

SP ZOZ w Trzciance

Przebudowa Oddziału Rehabilitacji oraz Pracowni Endoskopowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa Szpitala Powiatowego w Trzciance

10 242 372,80

53

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

ZZOZ w Czarnkowie

Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZZOZ w Czarnkowie oraz zakup wyposażenia na blok operacyjny celem dostosowania do wymogów prawnych

17 998 736,69

54

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego im.Marcelego Nenckiego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21 - III etap

18 784 398,18

55

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Poprawa jakości usług medycznych poprzez rozszerzenie bazy leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce”

3 672 669,80

56

Regionalny Program Operacyjny Województwa lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Termomodernizacja Budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku”

2 179 000,00

57

Regionalny Program Operacyjny Województwa lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku”

739 000,00

58

Regionalny Program Operacyjny Województwa lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

1 284 187,47

59

Regionalny Program Operacyjny Województwa lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Termomodernizacja Ośrodków Zdrowia w Mirczu i Teratynie podległych SP ZOZ w Hrubieszowie”

1 183 412,68

60

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Kompleksowa Termomodernizacja budynków Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodz

6 661 138,48

61

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi

Termomodernizacja Budynku Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi

584 551,50

62

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Maurycego Madurowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łodzi

Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup aparatury medycznej
dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi

2 047 251,55

63

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi

Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup sprzętu  i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr  Z. Radlińskiego w Łodzi

1 091 250,00

64

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działanie 5.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Położniczo-Neonatologicznego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

10 756 869,51

65

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu  w Stalowej Woli do wymagań prawnych poprzez przebudowę i doposażenie tego oddziału

2 796 031,25

66

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  w woj. Podkarpackim

5 185 515,91

67

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów, zlokalizowanego na terenach przyszpitalnych, umożliwiającego przyjmowanie pacjentów do SOR w Szczecinie

3 616 944,33

68

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3
Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Modernizacja Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych

3 344 660,31

69

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 5.3
Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

SP ZOZ w Międzychodzie

Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno - zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia

14 635 500,00

70

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 5.3
Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Termomodernizacja budynków PCT WSS im. M. Kopernika w Gdańsku w celu zmniejszenia kosztów utrzymania

11 178 580,00

71

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Dzierżoniowie

Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie

1 155 000,00

72

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

SP ZOZ w Świdniku

Dostosowanie pomieszczeń do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w Izbie Przyjęć

1 409 000,00

73

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

SP ZOZ w Świdniku

Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia

3 009 000,00

74

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

SP ZOZ w Adampolu

Przebudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia dostosowujących do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia – remont sal chorych, modernizacja pralni, adaptacja pomieszczeń na pracownię bronchofiberoskopową

1 368 598,23

75

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzace podstawy społeczenstwa informacyjnego

SP ZOZ w Lęborku

E-radiologia w SP ZOZ w Lęborku – ucyfrowienie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w celu wzrostu innowacyjności usług ochrony zdrowia w powiecie lęborskim

1 429 389,13

76

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej

SP ZOZ w Działdowie

Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie"

1 565 000,00

77

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej

Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

1 597 111,00

78

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Zakup dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego dla Zespołów ratownictwa medycznego w Powiecie Stalowowolskim

660 000,00

79

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

SP SZOZ w Lęborku

Wymiana ambulansów wraz z wyposażeniem dla SPS ZOZ w Lęborku w celu poprawy ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim

1 078 883,36

80

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

Szpital SP ZOZ Świdnik

Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny

3 209 000,00

81

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.3
Ochrona zdrowia

SP ZOZ Hrubieszów

Modernizacja bloku operacyjnego SP ZOZ Hrubieszów – dostosowanie do rozporządzenia Ministra Zdrowia

9 734 900,00

created by Twórcy.pl