Kontakt   |    Mapa strony   |
English version
SmodCMS

Projekty szkoleniowe

Lista dokumentacji aplikacyjnej przygotowana przez ekspertów ECC

PROJEKTY SZKOLENIOWE

Lp.

Okres

Program

Tytuł projektu

Kwota

Beneficjent

1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

"Wzrost konkurencyjności firmy SEMAX - poprzez rozwój zasobów ludzkich" -

986 617,80

SEMAX S.A.

2

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

"Akademia G+J - inwestycje w pracownika szansą lepszej konkurencyjności firmy" -

5 355 662,59

G+J Gruner+Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Sp. komandytowa

3

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

"Bezpieczna flota samochodowa w firmie Provident - zwiększenie świadomości użytkowników floty poprzez praktyczne szkolenie" -

554 750,00

Provident S.A

4

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

"Najważniejsze dobrze zacząć - kampania informacyjna promująca edukację przedszkolną"

174 640,00

 

5

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

"Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym " -

889 760,00

Federacja Pacjentów Polskich

6

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

"Akademia Umiejętności Branży Stemplarsko-Biurowej-rozwój kwalifikacji właścicieli i pracowników przedsiębiorstw w celu poprawy efektywności ich firm"

1 491 130,00

TRODAT POLSKA Sp.z o.o

7

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

"Umiejętności nowoczesnego APTEKARZA w celu zwiększenia efektywności przedsiębiorstw branży farmaceutycznej"

485 468,00

KEREL Adam Smeja

8

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

"Akademia G+J -inwestycje w pracownika szansą lepszej konkurencyjności firmy "

4 369 040,01

G+J Gruner+Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Sp. komandytowa

created by Twórcy.pl