Kontakt   |    Mapa strony   |
English version
SmodCMS

Jednostki badawczo-rozwojowe, muzea

Lista dokumentacji aplikacyjnej przygotowana przez ekspertów ECC

PROJEKTY DLA JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH I MUZEÓW

Lp.

Okres

Program 

Tytuł projektu

Kwota projektu

Beneficjent

1

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Działanie 1.1 Infrastruktura Uczelni

MODIN II – Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury Edukacyjno – Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

124 920 000,00

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

2

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja Centrum Promocji i Informacji na Wawelu

18 888 047,15

Zamek Królewski na Wawelu

3

Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 2.1
Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym PO IG

„Interdyscyplinarne Centrum Wizualizacji Procesów Biologicznych - od genu do organizmu”

36 424 350,00

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

4

Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych

9 985 690,80

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

5

Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Neuroplastyczność, neurotransmisja i sygnałowanie wewnątrzkomórkowe  w neuropatologiach wywołanych ekscytotoksycznością

25 497 283,00

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

6

Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Rozwój platformy informatycznej – konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

2 342 160,00

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

7

Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Metodyka nauczania operatorów wózków jezdniowych wykorzystująca innowacyjną technikę  rzeczywistości wirtualnej

6 711 743,18

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

8

Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Optymalizacja konstrukcji odzieży barierowej pod kątem termofizjologii człowieka

2 716 000,00

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

9

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Działanie 6.1 Kultura

Ponarwie, konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831r

8 139 000,00

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

created by Twórcy.pl