Kontakt   |    Mapa strony   |
English version
SmodCMS

Przedsiębiorstwa

 

Lista dokumentacji aplikacyjnej przygotowana przez ekspertów ECC

PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Lp.

Nazwa Programu Operacyjnego

Numer i nazwa Działania

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu

1

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Ceg-Tor K. Szubierajski i Spółka Sp. Jawna

Zakup linii technologicznej do wyrobu i uszlachetniania galanterii betonowej i kostki brukowej

21 523 123,65

2

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

P.P.H.U EURO-COLOR Sp. Jawna Zbigniew Rutkowski i Grzegorz Gazda

Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji okien ENERGO+

18 185 824,14

3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Działanie 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości

P.P.H.U Trans-Hurt Robert Kowalski

Budowa wytwórni płatków mydlanych mydeł toaletowych oraz zakup linii technologicznej do odzysku gliceryny z ługów pomydlanych

5 673 000,00

4

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Działanie 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości

TeknoAmerBlok Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii do produkcji systemów przegród akustycznych

9 516 000,00

5

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Działanie 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości

PIN MEDIA Sp. z o. o.

Wzrost konkurencyjności PIN Media Sp. z o. o. poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii do termokatalitycznnego przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe

5 330 912,00

6

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Odzież Robocza Sp. Jawna

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji odzieży ochronnej - rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego w Kielcach

14 580 624,27

7

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

DR.HOEHN Sp. z o.o.

Zastosowanie nowoczesnej technologii w produkcji nadbudowy do terenów typu Pick-up modernizacja istniejącego zakładu produkcyjnego w Ostródzie

3 468 422,00

8

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

TRAKT Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych

Innowacyjna mobilna linia technologiczna do recyclingu na zimno nawierzchni dróg

17 080 000,00

9

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 1.2 Wsparcie Rozwoju MSP Schemat I Projekty Inwestycyjne

P.P.H.U PREBET-BUD Sp. Jawna

Wprowadzenie nowej usługi do oferty PPHU PREBET-BUD SP. J. nowych wyrobów oraz nowej jakości prodkutów poprzez inwestycję w środki trwałe

2 557 120,00

10

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

PIMOT

Rozbudowa Laboratorium Badań Symulacyjnych wykorzystującego technologię elektrohydrauliczną w zakresie infrastruktury budowlano-technicznej

11 388 885,00

11

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

PIMOT

Rozbudowa Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów w zakresie infrastruktury oraz wyposażenia badawczego

10 549 500,00

12

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

PIMOT

Rozbudowa Laboratorium Elektroniki i Akustyki w zakresie infrastruktury badawczej

17 000 000,00

13

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 12.3 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Polgrunt Sp. z o.o

Budowa i modernizacja zakładu produkcyjnego Osina oraz zakup sprzętu

5 021 900,00

14

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 12.3 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Bakalland S.A.

Modernizacja i rozbudowa zakładu produkcyjnego Janów

20 984 130,00

15

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 123 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Biopaliwa Polska  Sp. z o.o.

Budowa zakładu do produkcji komponentów do biopaliw

50 591 400,00

16

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 12.3 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Aquarena Parki Wodne

Wytwórnia oleju rzepakowego w Knopinie

52 837 590,00

17

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 123 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Krystyna Skrzeczyńska

Budowa zakładu do produkcji komponentów do biopaliw

47 845 800,00

18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 1.1
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.

Modernizacja kolektora ściekowego oraz budowa wodociągów w mieście Ząbki – Etap I

34 924 487, 71

19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Działanie 6.2 Turystyka

Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy JASTRZĘBIEC Katarzyna Tuzek

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Mazowsza poprzez budowę Ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Jastrzębiec na terenach wiejskich gminy Magnuszew

11 943 778,04

20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

RUREX Sp. z o. o.

Wprowadzenie nowej usługi do oferty RUREX Sp. z o. o. Oddział w Bydgoszczy oraz utworzenie Regionalnego Centrum Magazynowego

1 518 625,50

21

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat D.1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

SUDETY PARK Sp. z o. o.

Utworzenie Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki "Sudety Park" w Kowarach jako Centrum Edukacji i Rozrywki

9 754 832,08

22

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PROSPER S.A.

Uruchomienie innowacyjnego systemu magazynowego Spółki PROSPER S.A

19 375 166,00

23

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

FARMACOL S.A.

Uruchomienie innowacyjnego systemu magazynowania i dystrybucji firmy FARMACOL

15 271 676,96

24

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

MEDICARE Sp. z o.o.

Uruchomienie innowacyjnego systemu magazynowego Spółki MEDICARE w Mysłowicach

22 842 794,00

25

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

TORFARM S.A.

Uruchomienie innowacyjnego systemu magazynowego Spółki Akcyjnej, Toruń

36 137 769,00

26

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

APLA Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności APLA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii drukowania cyfrowego na materiałach płaskich o dużych formatach

1 342 000,00

created by Twórcy.pl