Kontakt   |    Mapa strony   |
English version
SmodCMS

Partnerzy

Firma Europejskie Centrum Consultingu Sp. z o.o. współpracuje ze stowarzyszeniami, izbami handlowymi oraz instytucjami finansowymi w zakresie obsługi podmiotów.

W zakresie finansowania Projektów współpracujemy z:

Bankiem Ochrony Środowiska S.A. - www.bosbank.pl  

Bank Ochrony Środowiska S.A. zapewnia kompleksowe świadczenie usług finansowych dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego. BOŚ S.A. jest bankiem uniwersalnym, komercyjnym. Należy do pierwszej piętnastki największych banków działających w kraju.


BRE Bank - www.brebank.pl 

BRE Bank zaliczany jest do grona najważniejszych instytucji finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej.


BNP Paribas Bank Polska SA - www.bnpparibas.pl

BNP Paribas Bank Polska SA należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu, jednego z sześciu najsolidniejszych banków na świecie według Standard & Poor’s. BNP Paribas zatrudnia przeszło 205 tys. osób w ponad 80 krajach. Grupa prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami i majątkiem.

BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.
BNP Paribas Bank Polska – Twój bank w sercu Europy

Europejski Fundusz Leasingowy - www.efl.pl 

Europejski Fundusz Leasingowy jest liderem polskiego rynku leasingowego. Firma działa na polskim rynku od 1991 roku, wciąż umacniając swoją pozycję.
W 2001 roku Europejski Fundusz Leasingowy SA stał się członkiem jednej z największych na świecie instytucji finansowych - Credit Agricole.
EFL oferuje leasing nowych i używanych samochodów, maszyn i urządzeń, sprzętu biurowego i oprogramowania oraz sprzętu medycznego.

Bank Zachodni WBK - www.wbk.pl

Bank Zachodni WBK jest jedną z ważniejszych instytucji polskiego rynku finansowego. Bank dysponuje szeroką gamą produktów finansowych zarówno dla osób indywidualnych, jaki i dla firm. Poza atrakcyjnymi ofertami dotyczącymi prowadzenia rachunku, bank proponuje kredyty, leasing, faktoring oraz usługi maklerskie.

Partnerami ECC są:

Krajowa Izba Biopaliw - www.kib.pl 

Krajowa Izba Biopaliw to organizacja branżowa zrzeszająca kilkadziesiąt firm, które uczestniczą w tworzeniu nowej gałęzi przemysłu, jakim jest rynek biopaliw płynnych w Polsce. Dzisiaj Krajowa Izba Biopaliw posiada znaczącą pozycję eksperta branżowego. Prowadzi doradztwo w zakresie kompletacji linii technologicznych do produkcji oleju rzepakowego i biopaliwa do silników wysokoprężnych oraz ekonomicznych uwarunkowań produkcji biodiesla.Stowarzyszenie Polskich Energetyków - www.spe.org.pl 

Stowarzyszenie Polskich Energetyków jest ogólnopolskim zrzeszeniem podmiotów zajmujących się szeroko pojętą energetyką. Oferuje między innymi: profesjonalne usługi doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, opracowania systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów, ekspertyzy w zakresie gospodarki energetycznej.

Brytyjsko - Polska Izba Handlowa - http://www.tradeguides.co.uk 

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa współpracuje z Brytyjską Ambasadą i pomaga podmiotom brytyjskim inwestować i funkcjonować na polskim rynku.


Centrum Edukacji Sp. z o.o. http://www.centrumedukacji.pl 


Centrum Edukacji Sp. z o.o. jest placówką szkoleniowo - konsultingową, którą utworzyły Polski Koncern Naftowy oraz Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.
Centrum Edukacji oferuje szeroki wachlarz studiów podyplomowych, szkoleń, warsztatów, kursów doskonalenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych oraz kursów językowych na wszystkich poziomach.

Nowoczesna Firma sp. z o.o. http://www.nf.pl 

Nowoczesna Firma prowadzi Programy Tematyczne, mające na celu tworzenie i promowanie wzorców prowadzenia biznesu, łączenie środowiska aktywnych firm i profesjonalistów. Portal wiedzy dla biznesu www.nf.pl dostarcza polskiej kadrze kierowniczej w kompleksowy sposób informacje przydatne w prowadzeniu firmy w formie nowoczesnego know-how oraz długookresowych inspiracji. Celem Portalu jest stworzenie najbardziej efektywnej w Polsce platformy sprzedaży i promocji usług związanych z zarządzaniem i prowadzeniem biznesu (marketplace).

Accord’ab Sp. z o.o. http://www.accord.wroc.pl 

Firma audytorska z siedzibą we Wrocławiu i biurem w centrum Warszawy. Rocznie przeprowadza badanie ponad 100 sprawozdań finansowych oraz szereg innych projektów. Zdobyte doświadczenie w audycie przedsiębiorstw budowlanych, przemysłowych i handlowych, a także usług i instytucji finansowych pozwala na dostosowanie audytu do specyfiki działania każdego klienta.

Rödl & Partner  http://www.roedl.pl  

Rödl & Partner jest jedną z wiodących kancelarii pochodzenia niemieckiego świadczącą usługi w zakresie doradztwa audytorskiego, podatkowego i prawnego. Rödl & Partner wspiera przedsiębiorstwa na całym świecie przy podejmowaniu przez nie działalności gospodarczej. Kancelaria reprezentowana jest we wszystkich ważnych centrach gospodarczych świata, a szczególnie silną pozycję rynkową zdobyła w Europie Środkowej, Wschodniej i Zachodniej oraz w Azji i USA, ma swoje oddziały w 74 biurach w 35 krajach.

created by Twórcy.pl