Kontakt   |    Mapa strony   |
English version
SmodCMS

Audyty projektów

Część projektów realizowanych w ramach dofinansowania z Funduszy Unijnych objęta jest obowiązkiem audytu. Celem takiego badania jest jednoznaczna ocena, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz czy wydatki są kwalifikowalne. Audyt ma zwiększyć pewność beneficjenta projektu oraz instytucji wypłacającej środki, że realizacja projektu przebiega prawidłowo.
Oferujemy Klientom profesjonalny audyt projektów oraz programów finansowanych przez fundusze unijne. Badania wykonujemy z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich przepisów w zakresie zasad wykorzystania, kontroli, monitoringu i audytu funduszy przedakcesyjnych, strukturalnych oraz funduszu spójności.

created by Twórcy.pl