Kontakt   |    Mapa strony   |
English version
SmodCMS

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Faktyczna wypłata dofinansowania zależy od poprawnej realizacji i dokumentacji projektu. 

Oferujemy:

  • wsparcie w okresie wdrażania
  • zarządzanie lub nadzór na realizacją projektu
  • przygotowanie procedur przetargowych w przypadku konieczności ich zastosowania
  • przygotowanie aktualnych wersji kosztorysu, wniosku i załączników, harmonogramu płatności oraz innych dokumentów
  • przygotowanie wymaganej dokumentacji przebiegu projektu
  • przygotowanie harmonogramów płatności, wniosków o płatność
  • nadzór nad przygotowaniem okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych
  • opracowanie kompleksowego sprawozdania z realizacji projektu
created by Twórcy.pl