Kontakt   |    Mapa strony   |
English version
SmodCMS

Przygotowanie dokumentacji projektów

Przygotowanie dokumentacji projektów inwestycyjnych i szkoleniowych

Proponujemy rzetelną i kompleksową informację, która pozwoli uwzględnić możliwości finansowania unijnego dla realizacji wybranego projektu.

Dotacje inwestycyjne
O powodzeniu procesu pozyskiwania finansowania decyduje nie tylko jakość pomysłu, lecz także jakość i poprawność przygotowanej dokumentacji. Konsultanci naszej firmy pomogą Państwu dostosować planowaną inwestycję do wymogów Funduszy Strukturalnych UE.

Proponujemy:

 • opracowanie dokumentacji dla projektu, w tym studium wykonalności lub biznes planu, analiz i projekcji finansowych dla instytucji przyznających dotacje, jak również dla instytucji finansowych (bank, fundusz leasingowy)
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem wszystkich niezbędnych załączników
 • monitoring procesu aplikacyjnego – poprawne złożenie wniosku oraz wsparcie w procedurze oceny projektu
 • konsultacje z właściwymi instytucjami
 • w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego – prezentację projektu na forum Rady Gminy, Powiatu.


Dotacje na szkolenia

Proponujemy:

 • przygotowanie analizy potrzeb szkoleniowych firmy, dobór tematyki, form oraz grup szkoleniowych
 • dobór optymalnych rozwiązań dla projektu szkoleniowego, mających wpływ na poziom dofinansowania
 • przygotowanie Projektu
 • strukturyzacja kosztów szkoleń
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • koordynacja komunikacji z instytucją zarządzającą
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem wszystkich niezbędnych załączników
 • monitoring procesu aplikacyjnego – poprawne złożenie wniosku oraz wsparcie w procedurze oceny projektu
 • konsultacje z właściwymi instytucjami
created by Twórcy.pl